Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. På Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram med målet att skapa en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i hemma hos den andra. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter och helgläger. 

En viktig del av utbytet är att lära sig om det nya landet och dess kultur och att lära kompisen från det andra landet om Finland och om vår kultur. Deltagarna bör vara självständiga och kunna ta egna initiativ, de bör ha lätt att samarbeta och vara nyfiken på att lära sig mer om det andra landet och familjen de kommer att bo hos.

 

Ledare (21+ år)

Som ledare för ett Interchange bör du ha ett intresse för att organisera och koordinera då en stor del av uppdraget innebär praktisk koordination av en stor grupp ungdomar. Du bör vara intresserad av att utveckla dina personliga ledaregenskaper, samarbeta i team med andra vuxna och arbeta med ungdomarnas gruppdynamik och de processer som följer med detta.

Före och under utbytet ska du planera genomförandet av utbytet mellan familjerna tillsammans med den andre ledaren och juniorledarna (då sådana finns). Inom den egna gruppen arbetar ni med temat och diskuterar detta samtidigt som ni förbereder deltagarna och familjerna på vad utbytet kommer att innebära. För att klara av att genomföra uppdraget bör du bo i närheten av (på samma ort som) deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet, före, under och efter utbytet.

 

Juniorledare

Juniorledare Som juniorledare bör du ha ett genuint intresse för att utveckla dina personliga ledaregenskaper. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från CISV eller via annat arbete med barn och ungdomar. Tillsammans med ledaren söker du information om partnerlandet och utbytets tema för att på bästa sätt kunna förbereda gruppen för utbytet. Du stöttar gruppen i deras planerande av aktiviteter och i deras praktiska förberedelser.

Juniorledarna ska vara minst 18 år gamla eller fyra år äldre än deltagarna.

 

Läs mer

 

Kort om Interchange
  • Deltagarna är 12–13 eller 14–15 år gamla
  • Utbytet pågår i 4 veckor, dvs 2 veckor i bägge länder
  • Delegationerna består av 6–12 ungdomar, en vuxenledare och ibland en juniorledare
Delta i interchange!