Step Up -läger

Step Up är ett tre veckor långt läger för 14–15-åringar. Ungdomarna har stort ansvar då det gäller planeringen av lägrets innehåll och utvecklar på så sätt sin ledarskapsförmåga. Varje Step Up fokuserar på ett fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöder ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati. 

Deltagarna är aktiva och engagerade i planeringen, innehållet och genomförandet av aktiviteterna. Före lägret träffas delegationen för att söka information om och diskutera lägrets tema samt för att förbereda aktiviteter. 

På lägret är deltagarna engagerade i team som planerar, förbereder och genomför aktiviteterna. Detta lär ungdomarna att ta ansvar för hur lägret utvecklas.

 

Ledare

Step Up -ledarens roll på lägret är den faciliterande, då hen hjälper deltagarna att planera, utföra och utvärdera aktiviteterna och själva lägret. Ledarens uppgift är att stöda deltagarna på vägen för att bli bidragande medlemmar till ett fredligare samhälle där de klarar av att ta ansvar och vara proaktiva. Före lägret är det ledarens uppgift att organisera resan och delegationens gemensamma förberedelser såsom att planera aktiviteter och diskussioner kring lägrets tema.

 

Läs mer

 

Kort om Step Up-lägret
  • Deltagarna är 14 eller 15 år gamla
  • Lägret pågår i 3 veckor
  • 9 delegationer från olika länder deltar i lägret, i varje delegation finns det 2 flickor, 2 pojkar och en ledare
  • Därutöver deltar 4–6 lokala projektledare
Delta i en Step Up -läger!