Village-läger

Village-läger Village-lägret är ett internationellt läger för 11-åringar. Det fyra veckor långa lägret erbjuder deltagarna upplevelser och aktiviteter som främjar samarbete och växelverkan mellan människor och kulturer. Barnen sporras till samarbete och respekt för andras åsikter.

På lägret utvecklas ett gemensamt sätt att interagera som är gräns- och kulturöverskridande. I form av lekar och aktiviteter får deltagarna uppleva vardagens stora och små problem och hitta gemensamma lösningar på konflikter. I programmet ingår också utfärder, internationella kvällar, öppet hus för allmänheten och mycket annat. Under två veckoslut bor lägerdeltagarna hos lokala familjer. Upplevelser och lärdomar från lägret och de vänskapsband som formas där består livet ut.

 

Juniorledare (JC)

Juniorledare (JC) Juniorledaren (JCn) är 16-17 år gammal. Som juniorledare är du en viktig länk mellan barnen och de andra ledarna på lägret. Du tar aktivt del i planeringen och genomförandet av lägret, aktiviteterna samt i den sociala gemenskapen.

Som juniorledare kommer du att ges möjlighet att utveckla dina färdigheter i att jobba i team, organisera och planera. Du kommer få praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering samt lära dig att ta ansvar och utveckla dina ledaregenskaper.

 

Ledare på Village

Under lägret är du del av en internationell ledargrupp (totalt ca 25 personer) som planerar, genomför och utvärderar lägret och dess innehåll. Du är en viktig del av att lägret uppnår sina mål och skapar en miljö för deltagarna att lära sig om ett fredligare samhälle.

Inför lägret skräddarsyr du din delegations förberedelser, ser till att deltagarna lär känna varandra och arbetar med det tema som kan finnas. Tillsammans med föräldragruppen och lokalföreningen förbereder ni lägrets praktiska genomförande såsom resa och en presentation av er grupp. Ledarna ska vara minst 21 år gamla.

 

Läs mer

 

Kort om Village-lägret
  • Deltagarna är 11 år gamla
  • Lägret pågår i 4 veckor
  • 12 delegationer från olika länder deltar i lägret, i varje delegation finns det 2 flickor, 2 pojkar och en ledare
  • Därutöver deltar 6 juniorledare (JC) och 4-6 lokala projektledare
Delta i ett village-läger!