IYM-läger för 12–15 år gamla

IYM (International Youth Meeting) är ett internationellt läger för olika åldrar som pågår i en eller två veckor. Varje Youth Meeting fokuserar på ett fredsbildande tema som den mångkulturella gruppen utforskar tillsammans. 12–15 år gamla ungdomar deltar i lägret som en delegation med en vuxen ledare. 

Under lägret kommer ungdomar att arbeta med ett tema som de i deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna stöder och hjälper deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Deltagarna på ett IYM-läger kommer lära sig att ta ansvar och lära sig hur man konkret arbetar med spännande teman. Under lägret och dess aktiviteter lär ungdomar sig mer om andra kulturer och hur de kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

 

IYM-lägret för 16 år +

16-årigar och äldre deltar i lägret antingen ensamma eller med en annan deltagare från Finland. Lägerdeltagarna ansvarar i princip för all planering och genomförandet av aktiviteterna. På plats finns en projektgrupp som stöder deltagarna i enlighet med deras behov och som också genomför en del aktiviteter. Genom att arbeta med ett  specifikt tema och genom att ta ansvar för hela lägret lär sig deltagarna att utveckla sin självkännedom och sina ledaregenskaper.

 

Ledare

Ledaren på IYM-lägret är den faciliterande, då hen hjälper deltagarna att planera, utföra och utvärdera aktiviteterna och själva lägret. Ledarens uppgift är att stöda deltagarna på vägen för att bli bidragande medlemmar till ett fredligare samhälle där de klarar av att ta ansvar och vara proaktiva. Före lägret är det ledarens uppgift att organisera resan och delegationens gemensamma förberedelser såsom att planera aktiviteter och diskussioner kring lägrets tema.

 

Läs mer

 

Kort om IYM-lägret
  • Deltagarna är 12–13, 14–15, 16–18 eller 19+ år gamla
  • Lägret pågår i 8 eller 15 dagar
  • På lägret deltar vanligtvis 25–35 ungdomar; under 16-åringar med en ledare
  • Därutöver deltar en grupp på 4–6 lokala arrangörer
Delta i ett IYM-läger!