Vad är CISV?

CISV är en fredsbildande organisation vars mål är att uppmuntra barn och unga till ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle såväl globalt som lokalt. Vår verksamhet är volontärbaserad – i hela världen arbetar över 10 000 frivilliga inom CISV. Över 63 000 barn och unga har hunnit delta i våra program sedan CISV grundades år 1951.

År 1953 startade CISVs verksamhet i Finland då en finländsk delegation för första gången deltog i ett internationellt läger. Finlands CISV-förbund grundades officiellt år 1963. För tillfället är förbundet verksamt i Finland genom lokalföreningar i Borgå, Helsingfors, Nådendal, Tammerfors, Vasa och Villmanstrand.

Av Finlands sex lokalföreningar har Borgå och Vasa verksamhet på både svenska och finska. Även i Helsingfors och Nådendal finns det aktiva svenskspråkiga medlemmar.

 

Läger och projekt

CISV har läger och projekt för alla åldrar. Både barn och vuxna kan delta i den lokala verksamheten som anordnas av våra lokalföreningar runtom i landet. Från 11 års ålder finns det även internationella program att delta i. Det finns många möjligheter att uppleva de roliga och utbildande upplevelser som CISV erbjuder, både lokalt, nationellt och internationellt.

Läs mer om våra internationella läger och projekt

Mål och värden

Fredsutbilning inom CISV betyder att vi genom att utveckla oss själva och varandra skapar en kultur som bygger på principer om frihet, rättvisa och demokrati. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens.

Våra metoder baserar sig på upplevelsebaserat lärande, vilket betyder att vi lär oss tillsammans genom lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Genom utbildningen bygger vi upp en gedigen bas av attityder, kunskaper och färdigheter som hjälper oss på vägen till aktivt världsmedborgarskap.

CISV:s verksamhet kretsar kring fyra huvudteman:

  • Mänskliga rättigheter
  • Mångfald
  • Konflikthantering
  • Hållbar utveckling