Läs mer och se kommande evenemangfinska sidan.

Kontaktuppgifter

  • National juniorrepresentanter (NJR): njr@fi.cisv.org
  • National Junior Branch styrelsen: juniorbranch.committee@fi.cisv.org

Lokala junior brancher

  • juniorbranch.porvoo@fi.cisv.org
  • juniorbranch.helsinki@fi.cisv.org
  • juniorbranch.tampere@fi.cisv.org
  • juniorbranch.lappeenranta@fi.cisv.org
  • juniorbranch.naantali@fi.cisv.org
  • juniorbranch.vaasa@fi.cisv.org